Lịch đi thực tập nhập môn ngành điện tại nhà máy thủy điện Hòa Bình kì 2013.2

1. Lớp 70946:

Thời gian tập trung 5h45 thứ 7 ngày 19/4/2014

Địa điểm tập trung: cổng trường đường Trần Đại Nghĩa

2. Lớp 70945:

Thời gian tập trung: 5h45 chủ nhật ngày 20/4/2014

Địa điểm tập trung cổng trường đường Trần Đại Nghĩa..

Đề nghị các sinh viên tập trung đầy đủ đúng giờ. Sau khi đi về sinh viên nộp báo cáo thực tập tại viện Điện C1-320.