thông báo nghỉ lễ

Thông báo lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5

- Nghỉ ngày Thống nhất đất nước : Thứ 2 (ngày 30/4)

- Nghỉ ngày Quốc tế lao động : Thứ 3 (ngày 1/5)

nguồn :  dtdh.hut.edu.vn