Thông báo quét thu học phí

Thông báo quét thu học phí HK2 năm học 2011-2012 cho SV các khóa ĐHCQ từ 53 đến 56 (gộp đợt 1+2) ( 24/04/2012)

Nhà trường sẽ tiến hành quét thu học phí đợt đầu tiên (gồm số tiền của đợt 1+đợt 2 và số dư nợ các HK trước (nếu có) theo Kế hoạch đã thông báo đầu học kỳ) trong HK2 năm học 2011-2012 cho SV các khóa ĐHCQ từ 53 đến 56 vào Thứ 6 - Ngày 27/4/2012.

Phiếu báo số tiền cần chuẩn bị cụ thể cho đợt quét học phí lần này sẽ được Phòng CTCT&CTSV sẽ được phát cho các lớp từ Chiều ngày mai, 25.4.2012 tại các phòng 103+104 Nhà C1 (gặp các cô cán bộ QLSV).


Sinh viên chú ý:

- Khi nộp tiền vào TK ATM của VietIn Bank để phục vụ nộp học phí cho Trường tại bất kỳ chi nhánh nào cũng không phải nộp phí.

- Nộp dư số tiền cần nộp mà nhà trường thông báo khoảng 70.000 đ (phí duy trì....) thì Hệ thống ngân hàng mới quét thu thành công cho sinh viên.

Đề nghị các lớp trưởng (hoặc BCS lớp) bố trí thời gian để lên nhận về phát cho các sinh viên trong lớp biết và thực hiện.

Riêng thông báo học phí của SV khóa 52 hiện nay chưa có, Trường sẽ thông báo sau.


 

nguồn ctsv.hut.edu.vn