Lịch họp lớp và sinh hoạt chi đoàn giữa học kì II

04 25 2012

Theo kế hoạch lịch họp lớp và sinh hoạt chi đoàn giữa học kỳ 2 năm học 2011-2012 vào thứ bảy, ngày 07/04/2012. Đề nghị các lớp trưởng lên văn phòng viện Điện xem lịch họp cụ thể để nhắc sinh viên tất cả lớp đi họp đúng lịch.

nguồn:  ee.hut.edu.vn