QĐ quy đổi KQ học tập từ tháng điểm 4 sang điểm 10

News - Tin tức

Quy định quy đổi KQ học tập từ thang điểm 4 sang thang điểm 10 các bạn có thể xem tại đây.

nguồn: dtdh