MATLAB full version

09 01 2016

 

Giới thiệu về MATLAB

MATLAB là một môi trường tính toán số và lập trình, được thiết kế bởi công ty MathWorks. MATLAB cho phép tính toán số với ma trận, vẽ đồ thị hàm số hay biểu đồ thông tin, thực hiện thuật toán, tạo các giao diện người dùng và liên kết với những chương trình máy tính viết trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác. MATLAB giúp đơn giản hóa việc giải quyết các bài toán tính toán kĩ thuật so với các ngôn ngữ lập trình truyền thống như C, C++, và Fortran.

MATLAB được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm xử lý tín hiệu và ảnh, truyền thông, thiết kế điều khiển tự động, đo lường kiểm tra, phân tích mô hình tài chính, hay tính toán sinh học. Với hàng triệu kĩ sư và nhà khoa học làm việc trong môi trường công nghiệp cũng như ở môi trường hàn lâm, MATLAB là ngôn ngữ của tính toán khoa học.

Mỗi năm Mathworks - công ty sản xuất và phân phối MATLAB đưa ra thị trường 2 bản cập nhật RXXXXa vào đầu năm và RXXXXb vào cuối năm (với XXXX là năm phát hành).

 

Download

Chú ý: Nếu các bạn không biết cài bản nào thì nên cài bản mới nhất

Những máy yếu hơn thì nên cài bản R2010b

Chúc các bạn học tốt!

MATLAB R2017b (Chỉ hỗ trợ 64bit):

Link Fshare

MATLAB R2017a (Chỉ hỗ trợ 64bit):

Link Fshare

MATLAB R2016b (Chỉ hỗ trợ 64bit):

Link Fshare

Tải cả 2 file dvd1 và dvd2 về cùng thư mục. Mount ra ổ đĩa ảo hoặc giải nén

Tải file Crack về giải nén và đọc file readme

MATLAB R2016a (Chỉ hỗ trợ 64bit):

Link Fshare

Tải file Crack về giải nén và đọc file readme

MATLAB R2015b (Hỗ trợ 32bit và 64bit):

Link Fshare

Dùng bản 32-bit hay 64-bit thì tải bản đó

Tải file Crack về giải nén và đọc file readme

MATLAB R2015a (Chỉ hỗ trợ 64bit):

Link Fshare

MATLAB R2014a (Bao gồm 32bit và 64bit):

Link Fshare

Đọc file Readme trong thư mục serial

MATLAB R2013a (Bao gồm 32bit và 64bit):

Link Fshare

Đọc file Readme trong thư mục serial

MATLAB R2012b (Bao gồm 32bit và 64bit):

Link Fshare

MATLAB R2012a (Bao gồm 32bit và 64bit):

Link Fshare

MATLAB R2011b (Bao gồm 32bit và 64bit):

Link Fshare

MATLAB R2010b (Bao gồm 32bit và 64bit):

Link Fshare

MATLAB 6.5 (Hỗ trợ tốt cho Windows XP)

Link Fshare

Phần mềm Get Link Fshare, 4share:

GetLink F4sTL 3.7

Trang wed Get Link Fshare, 4share:

https://linksvip.net/

https://getlinkpro.net/