Tiếp sức mùa thi 2012

Dưới đây là một số hình ảnh của Đội SVTN Viện Điện khi tham gia chiến dịch Tiếp sức mùa thi 2012 tại địa điểm Viện Đào tạo Liên tục trong 3 ngày 3-5/7/2012

phát bản đồ Hà Nội miễn phí cho thí sinh 

Xem thêm: Tiếp sức mùa thi 2012

Lịch họp lớp và sinh hoạt chi đoàn giữa học kì II

Theo kế hoạch lịch họp lớp và sinh hoạt chi đoàn giữa học kỳ 2 năm học 2011-2012 vào thứ bảy, ngày 07/04/2012. Đề nghị các lớp trưởng lên văn phòng viện Điện xem lịch họp cụ thể để nhắc sinh viên tất cả lớp đi họp đúng lịch.

nguồn:  ee.hut.edu.vn