Đại hội Đại biểu Liên chi Hội Viện Điện - nhiệm kì 2013-2015

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Liên chi Hội sinh viên Viện Điện nhiệm kỳ 2010 - 2013; xác định mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên của Viện trong 2 năm tới; Hiệp thương bầu Ban Chấp hành Liên chi Hội Viện Điện nhiệm kỳ 2013 -2015, được sự chỉ đạo của Đảng ủy - Ban lãnh đạo Viện, Hội Sinh viên trường, Ban chấp hành Liên chi Hội SV Viện Điện đã long trọng tiến hành Đại hội Đại biểu Liên chi Hội Viện Điện nhiệm kỳ 2013-2015.

Xem thêm: Đại hội Đại biểu Liên chi Hội Viện Điện - nhiệm kì 2013-2015

Hỗ trợ vé xe Tết Quý Tỵ 2013

 Chương trình hỗ trợ xe về Tết dành cho các bạn Sinh viên Bách Khoa Hà Nội đã chính thức bắt đầu ^^

Năm nay, Hội Sinh viên trường ĐHBK Hà Nội tiếp tục triển khai đưa các bạn sinh viên về các địa điểm:

1. TP Thanh Hóa - 100k

2. Tĩnh Gia, Thanh Hóa - 110k

3. Diễn Châu, Nghệ An - 120k

4. TP Vinh - 130k

5. TP Hà Tĩnh - 140k

6. Kỳ Anh, Hà Tĩnh - 150k

Xem thêm: Hỗ trợ vé xe Tết Quý Tỵ 2013