Danh sách thí sinh vượt qua vòng sơ loại "Tài năng tỏa sáng 2013"

11 06 2013

Trên đây là danh sách các thí sinh vượt qua vòng sơ loại của chương trình "TÀI NĂNG TỎA SÁNG".

Các thí sinh đã được vượt qua vòng loại đúng 17h thứ 6 ngày 8/11/2013 có mặt tại văn phòng hội sinh viên 101-B8 để tổng duyệt.

Yêu cầu các thí sinh có mặt đúng giờ và đầy đủ buổi tổng duyệt này sẽ quyết định đến các thí sinh vào vòng chung kết.

                   DANH SÁCH DỰ KIẾN THÍ SINH VÒNG CHUNG KẾT

STT

HỌ VÀ TÊN

GHI CHÚ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Trương Mậu Hiếu

   

2

Nguyễn Văn Tân

   

3

Bùi Anh Quân

   

4

Vũ Phương Dung

   

5

Nguyễn Thành Trung

   

6

Nguyễn Thành Phương

   

7

Võ Minh Thảo

   

8

Phạm thiên Long

   

9

Bùi Ngọc Minh

   

10

Nguyễn Diệu Linh

   

11

Đào Thị Lan Dương

   

12

Đinh Thị Bích Phương

   

13

Trần Tuấn Long

   

14

Trịnh Thị Vui

   

15

Nguyễn Văn Phát