[Thông báo] Sinh hoạt công dân cho SV Viện Điện


THÔNG BÁO

TỔ CHỨC SINH HOẠT CÔNG DÂN CHO SINH VIÊN ĐIỆN

NĂM HỌC 2012 - 2013 

            Thực hiện công tác sinh viên năm học 2012 – 2013, Viện Điện trường ĐHBK Hà Nội sẽ tổ chức 02 buổi sinh hoạt công dân cho toàn thể sinh viên Viện Điện. Nội dung thể như sau:

Ø  Đối tượng tham gia:     Tất cả sinh viên các lớp K54, K55, K56 khối ĐH (CNCN, CNKT), CĐ của Viện

Ø  Thời gian tổ chức :        Ngày 17 tháng 11 năm 2012

                                                8h00 – 11h00: Sinh viên các lớp ĐH K54, K56 (khối SV CNCN, CNKT)

                                                14h00 – 17h00: Sinh viên các lớp ĐH K55 (khối SV CNCN, CNKT), và khối CĐ K54, K55

Xem thêm: [Thông báo] Sinh hoạt công dân cho SV Viện Điện

Thông báo danh sách K55 chưa đóng học phí hè 2011 - 2012

Danh sách K55 chưa đóng học phí kì hè 2011 - 2012:

1. Hoàng - Điện 1

2. Tuyển - Điện 1

3. Trung Đức - Điện 7

4. Hiệp - Điện 8

5. Biên - Điện 9

6. Hiển - Điện 9

7. Hùng - Điện 9

Mọi vấn đề thắc mắc liên hệ với cô Chi phòng 103 - C1 trước ngày 10/11/2012.