Đăng ký thực tập kỹ thuật

 Đăng ký thực tập kỹ thuật

Viện Điện xin thông báo về cách thức đăng ký thực tập kỹ thuật như sau:

 • 1. Sinh viên phải đăng ký trên trang sinh viên (sis)
 • 2. Sinh viên lấy phiếu đăng ký ở đây, điền đủ thông tin sau đó nộp cho Cô Hoàng Kim Chi tại văn phòng VIện Điện từ ngày 26/05/2013 đến hết này 6/06/2013.
 • 3. Sinh viên xem thông báo kết quả phân công giảng viên theo dõi/hướng dẫn trên trang của Viện Điện khoảng 1 tuần sau đó
 • 4. Những SV tự liên hệ thực tập cơ sở ngoài nộp báo cáo về Viện Điện sau khi kêt thúc thực tập cùng nhận xét của cơ sở thực tập.
 • 5. Nội dung báo cáo thực tập gồm các phần sau: Giới thiệu các hoạt động của cơ sở thực tập; Báo cáo các nội dung liên quan đến thực tập.

Triển khai thu Giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự cho nam sinh viên

 

Theo công văn số 32 của Phòng Công tác chính trị và công tác sinh viên về việc triển khai thu Giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự cho nam sinh viên, viện Điện yêu cầu toàn thể nam sinh viên viện Điện (từ năm thứ 2 đến năm thứ 4) phải nộp các loại giấy tờ sau:

 1. Giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự (công dân đủ tuổi 17 phải làm giấy này tại nơi cư trú)
 2.  Giấy xác nhận vắng mặt hoặc Giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự
  Thời gian: Trước ngày 21/05/2013.
  Đề nghị các nam sinh viên nộp lại 02 loại giấy tờ trên cho lớp trưởng và lớp trưởng nộp lại Văn phòng viện Điện (nộp cho cô Trần Thị Kim Hoa) theo đúng thời gian trên.


Ghi chú:

1. Đối với các sinh viên (năm thứ 2 và học tín chỉ) đang học môn Giáo dục quốc phòng, các em có thể nộp trực tiếp cho giáo viên giảng dạy mà không cần nộp về VP viện Điện

2. Những sinh viên không nộp các giấy tờ nêu trên sẽ không được xét phát bằng tốt nghiệp.

Thông báo triệu tập toàn thể sinh viên K56

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

VIỆN ĐIỆN

 
   

Số: 01/TT - ĐHBK - VĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 
   

            Hà Nội, ngày  25  tháng 04  năm 2013

 

THÔNG BÁO TRIỆU  TẬP

 

  Căn cứ vào tình hình đăng ký ngành học của sinh viên K56;

       Căn cứ vào việc phân ngành học;

VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐIỆN TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI

TRIỆU TẬP SINH VIÊN K56 VIỆN ĐIỆN

Đến dự: Buổi trao đổi thông tin lựa chọn ngành nghề cho sinh viên K56

Thời gian: 18h30 thứ 4, ngày 08/05/2013

Địa điểm: Hội trường C2

Đề nghị toàn thể sinh viên có mặt đầy đủ và đúng giờ./.

 

 

Nơi nhận:

-          Sinh viên K56 (để thực hiện)

-          Cán bộ quản lớp K56 (để điểm danh)

-          LCĐ viện Điện (phối hợp thực hiện)

-         Lưu: VP Viện

TM. BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

Viện trưởng

TS. Nguyễn Xuân Hoàng Việt

 

Thông báo Tuần lễ sinh viên nghiên cứu khoa học - Năm 2012 - 2013

Theo thông báo Phòng Khoa học công nghệ về kế hoạch triển khai Tuần sinh viên NCKH lần thứ 30 và Hội nghị tổng kết hoạt động sinh viên NCKH và thi Olympic năm học 2012 - 2013, viện Điện xin thông báo các thầy cô và toàn thể các em sinh viên kế hoạch thực hiện như sau:

- Tuần 39 (từ 06-11/05/2013): Tổ chức hội nghị sinh viên NCKH tại các Bộ môn. 
+ Mỗi công trình NCKH chỉ được phép tối đa 05 sinh viên tham gia thực hiện.
+ Các báo cáo của sinh viên tại cấp Bộ môn trình bày theo Mẫu 1, có xác nhận của giáo viên hướng dẫn sẽ được đăng trên kỷ yếu của Nhà trường và được Nhà trường cấp "Giấy chứng nhận sinh viên nghiên cứu khoa học".
+ Trong các báo cáo được trình bày tại Bộ môn, mỗi Bộ môn lựa chọn 03 báo cáo tốt nhất để báo cáo cấp Viện.

- Tuần 40: Tổ chức hội thảo sinh viên NCKH cấp viện Điện 
+ Thời gian: Thứ 3, ngày 14/05/2013, tại Phòng Hội thảo 202 nhà C10.

Kính mời các thầy cô và toàn thể các em sinh viên đến tham dự ./.

 

Thay mặt Ban lãnh đạo viện Điện
Phó viện trưởng
TS. Nguyễn Việt Sơn

nguồn: ee.hust.edu.vn

Tuyển chọn sinh viên nam đi đào tạo sĩ quan dự bị - Năm 2012 - 2013

Căn cứ vào công văn số 11/ĐHBK-GDQP ngày 15/4/2013 về việc tuyển chọn sinh viên nam tốt nghiệp đợt 1 - tháng 6 năm 2013 đi đào tạo sĩ quan dự bị, Ban lãnh đạo viện Điện thông báo tới toàn thể sinh viên K52, 53 thuộc viện Điện việc tuyển chọn như sau:
1. Đối tượng và điều kiện tuyển chọn:
Nam sinh viên có đủ điều kiện về chính trị; sức khỏe đạt loại 1, 2, 3; tuổi đời dưới 27 tuổi; sẽ tốt nghiệp Đại học vào tháng 6/2013; không thuộc diện tạm miễn hoặc tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình.
2. Thời gian đào tạo: 4 tháng, dự kiến từ tháng 9/2013
3. Địa điểm đào tạo: Trường Quân sự Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội (xã Xuân Sơn - Sơn Tây - Hà Nội).
4. Quy trình và thời gian thực hiện:
a. Lớp trưởng các lớp K52, 53 thông báo tới toàn thể sinh viên trong lớp (có thể xem văn bản này trên website của viện Điện http://ee.hust.edu.vn).
b. Toàn thể sinh viên thuộc đối tượng xét chọn có mặt tại Hội trường C2 lúc 7h30 thứ 6, ngày 26/4/2013 để nghe phổ biến và khai lý lịch (các cán bộ quản lớp tiến hành điểm danh và phát phiếu khai). Chiều thứ 6, ngày 26/4/2013 sinh viên nộp phiếu khai về VP Viện.
c. Căn cứ vào danh sách, hồ sơ sinh viên, Viện tiến hành tuyển chọn và nộp danh sách gửi về khoa GDQP ngày 20/5/2013. Khuyến khích sinh viên tự nguyện đăng ký tham gia.
d. Từ 20/5/2013 đến 04/6/2013 sinh viên được tuyển chọn về địa phương xác minh lý lịch và nộp bảo sao giấy khai sinh.
e. Từ 04/6/2013 đến 10/6/2013: Hoàn thiện hồ sơ, chốt danh sách, bàn giao về Khoa GDQP
Yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ để nghe phố biến về công tác SQDB

Nội dung chi tiết của công văn có thể xem tại đây.