Tài liệu hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp K54 TĐH XNCN (update 10/7)

Keep Calm and Graduate in 2014

Thầy Dương Minh Đức gửi các bạn tài liệu hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp và tên các đề tài tốt nghiệp đã được thực hiện từ K50-K53 tại bộ môn TĐH

Tên đề tài/hướng đề tài cho K54 thầy đang tập hợp và sẽ gửi cho các bạn ngay khi có đầy đủ thông tin của các thầy/cô của bộ môn.

Danh sách đồ án tốt nghiệp K50-K53 + đề xuất cho K54, update ngày 10/7

Hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp dành cho K54 chuyên ngành TĐH

 

Thông báo về việc xét học bổng khuyến khích học tập năm học 2012-2013

THÔNG BÁO
Về việc xét học bổng khuyến khích học tập năm học 2012-2013


Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã ra Quyết định số 289/QĐ-ĐHBK-CTCT&CTSV thành lập Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập năm học 2012-2013. Thành viên Hội đồng bao gồm đại diện Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Đại học, Phòng Công tác chính trị & Công tác sinh viên, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội Sinh viên trường. Ngày 13 tháng 8 năm 2013, Hội đồng đã họp và đi tới kết luận thống nhất như sau:

  1. Học bổng cấp cho học kỳ 2 năm học 2011-2012 đã được xét dựa trên kết quả học tập trong học kỳ 1 năm học 2011-2012 và chi trả đầy đủ cho sinh viên.
  2. Xét lại học bổng cấp cho học kỳ 1 năm học 2012-2013 dựa trên kết quả học tập của 02 học kỳ: học kỳ 2 năm học 2011-2012 và học kỳ 1 năm học 2012-2013.
  3. Xét học bổng cấp cho học kỳ 2 năm học 2012-2013 dựa trên kết quả học tập của 02 học kỳ: học kỳ 1 năm học 2012-2013 và học kỳ 2 năm học 2012-2013.
  4. Từ năm học 2013-2014, học bổng cấp cho học kỳ nào sẽ được vào xét cuối học kỳ dựa trên kết quả học tập của học kỳ đó.
  5. Trên cơ sở hạn mức quỹ học bổng khuyến khích học tập hằng năm và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Đào tạo Đại học đề xuất mức học bổng theo hướng tăng số lượng sinh viên được nhận học bổng.

Trên cơ sở kết luận của Hội đồng, Phòng Đào tạo Đại học sẽ xét lại học bổng của học kỳ 1 năm học 2012-2013, thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng và chuyển Phòng Kế hoạch Tài vụ để hoàn thành chi trả cho sinh viên trong tháng 8/2013. Học bổng của học kỳ 2 năm học 2012-2013 sẽ được xét và hoàn thành chi trả cho sinh viên trong tháng 9/2013.

nguồn: ctsv.hust.edu.vn

Đăng ký thực tập tốt nghiệp và định hướng chuyên ngành ĐATN - K54

Sinh viên K54 đăng ký kế hoạch thực tập tốt nghiệp (mã HP: EE5100 và EE5200) và định hướng làm ĐATN (Mã HP: EE 5010 và EE5020) theo phiếu đăng ký online tại đây.

Chú ý:

- Mỗi sinh viên chỉ thực hiện đăng ký 01 lần.

- Sinh viên sử dụng font unicode (tiếng Việt có dấu) để điền thông của mình.

- Những phần có dấu hoa thị (*) là những nội dung bắt buộc phải điền thông tin.

Địa chỉ FB của văn phòng Viện Điện

Văn phòng viện điện lập địa chỉ face + page này để tiện thông báo, cũng như thuận lợi hơn trong việc trao đổi, giải đáp thắc mắc của các bạn sinh viên trong viện. Các bạn quan tâm like page và kết bạn với nick nhé. Địa chỉ chuẩn là đây

https://www.facebook.com/viendien.bk
https://www.facebook.com/see.hust

.
Account FB này sẽ do thầy Sơn và cô Hương trực tiếp quản lý ^^ vậy nên yên tâm về tính chính xác nhé.

Đăng ký học tập kì 20131

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2013-2014

Đăng ký lớp:

K57: nhà trường sẽ tự đăng ký cho sinh viên (sau đó sinh viên K57 phải vào tự điều chỉnh đăng ký học tập theo nhu cầu của SV)

K56: đăng ký từ 22/7 trở đi

K55: đăng ký từ 27/7 trở đi

K54: đăng ký từ 1/8 trở đi

Kết thúc đăng ký lớp: 6/8/2013

Điều chỉnh đăng ký lớp: 12/8/2013 đến 16h ngày 23/8/2013

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC