Thông báo chương trình học bổng của công ty LG

Phòng Công tác chính trị & Công tác sinh viên gửi thông báo chương trình học bổng của công ty LG với nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng: SV K55 viện Điện
2. Điều kiện:
+ Điểm GPA 4 kỳ gần nhất từ 2.5 trở lên.
+ Toeic từ 450 trở lên.
3. Số lượng: 05 suất, trị giá 1,700 USD/suất.
4. Điều kiện ràng buộc: SV sau khi nhận được học bổng phải ký hợp đồng làm việc với công ty LG ít nhất 02 năm.
5. Hồ sơ gồm:
+ Bảng điểm CPA đến hết 20132
+ Chứng chỉ Toeic
+ Form đăng ký xin Học bổng
+ Thư giới thiệu có chữ ký đóng dấu chức danh của Lãnh đạo Viện (SV tự đánh máy)
6. Cách thức đăng ký: Sinh viên nào muốn đăng ký gửi email cho thầy Nguyễn Việt Sơn (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) với các nội dung sau:
+ Họ và tên:
+ Điện thoại + email liên lạc
7. Hạn cuối đăng ký: 12/08/2014

Sau ngày đăng ký trên, Nhà trường sẽ có hướng dẫn cụ thể trong việc chuẩn bị hồ sơ (mục 5)