Hội nghị SV NCKH cấp Viện Điện

 Theo kế hoạch triển khai Tuần lễ sinh viên Nghiên cứu khoa học lần thứ 31 của Nhà trường, viện Điện sẽ tổ chức Hội nghị SV NCKH cấp viện Điện:
- Thời gian: Thứ 3, ngày 13/05/2014
+ Buổi sáng: Từ 8h30 - 11h30
+ Buổi chiều: Từ 13h30 - 17h
- Địa điểm: Phòng Hội thảo 202 - Nhà C10.
Danh sách các công trình NCKH của sinh viên có thể xem tại đây.
Kính mời toàn thể các thầy cô và các bạn sinh viên quan tâm đến tham dự.

Trân trọng
Viện Điện

P/S: Các nhóm sinh viên báo cáo cần chú ý chuẩn bị:

- Mỗi công trình NCKH phải có 05 báo cáo tóm tắt (theo Mẫu 1) phát cho các thành viên của Hội đồng.

- Mỗi công trình NCKH phải có 01 báo cáo đầy đủ (theo Mẫu 2) để các thành viên Hội đồng tham khảo

Update 09/05/2014