Thông báo kế hoạch triển khai Tuần sinh viên NCKH lần thứ 31 - Năm học 2013 - 2014

Nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động thường niên của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trong những năm qua, hoạt động này đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của đông đảo sinh viên dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo và đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Năm học 2013-2014, nhà trường dự kiến kế hoạch tổ chức triển khai hoạt động sinh viên NCKH như sau:

I. Kế hoạch triển khai Tuần sinh viên NCKH trường ĐHBK Hà Nội lần thứ 31

· Từ tuần 1 (12/8/2013) đến hết tuần 37 (26/4/2014)
- Đơn vị tổ chức giới thiệu các đề tài, các hướng nghiên cứu cho sinh viên có nguyện vọng tham gia NCKH.
- Lập danh sách sinh viên/ nhóm sinh viên và đề tài dự kiến thực hiện (căn cứ vào đơn đăng ký tham gia của sinh viên).
- Sinh viên tiến hành nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo.

· Tuần 38 (Từ 28/4 ¸ 3/5/2014)
Sinh viên nộp báo cáo tại các bộ môn.

· Tuần 39 (Từ 5 ¸ 10/5/2014)
Tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH tại các Bộ môn

· Tuần 40 (Từ 12/5 ¸ 17/5/2014)
Tổ chức Hội nghị Sinh viên NCKH cấp Khoa, Viện và triển lãm sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên.

· Tuần 41 (Từ 19/5 ¸ 24/5/2014)
Hội đồng Khoa học cấp Trường xét giải sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2013-2014.

· Tuần 42 (Từ 26/5¸ 30/5/2014)
Tổng kết và trao giải thưởng.

 

II.Các hoạt động nghiên cứu khoa học khác:

Nhà trường sẽ tiếp tục hỗ trợ bằng nhiều hình thức việc tổ chức các hoạt động NCKH khác của sinh viên như thi Olympic hay các cuộc thi khoa học kỹ thuật khác... Các đơn vị cần có kế hoạch và đề xuất cụ thể với nhà trường.

Chi tiết Thông báo xem tại đây.