Cập nhật thông tin sinh viên K54, 55, 56 viện Điện

Cập nhật thông tin sinh viên K54, 55, 56 viện Điện !


Để thuận tiện hơn cho việc quản lý và gửi thông tin, thông báo, tin tức ... đến sinh viên, viện Điện yêu cầu toàn thể sinh viên K54, 55, 56 thuộc viện Điện (bao gồm hệ đào tạo đại học Chính Quy, CNCN, KSTN, KSCLC, CTTT, Cao đẳng, ...) cập nhật thông tin theo các mẫu dưới đây:

  1. Sinh viên K54 cập nhật thông tin tại đây.
  2. Sinh viên K55 cập nhật thông tin tại đây.
  3. Sinh viên K56 cập nhật thông tin tại đây.

Chú ý:

  • Sinh viên sử dụng tiếng Việt (unicode) để kê khai thông tin của mình
  • Những phần đánh dấu (*) là những nội dung bắt buộc
  • Mỗi sinh viên chỉ khai báo thông tin một lần
  • Quá trình khai thông tin thành công khi sinh viên ấn nút Submit form và màn hình báo thành công (succesfully)

nguồn: ee.hust.edu.vn