Lịch thi học kì I năm học 2012-2013 (update phòng thi)

Lịch thi học kì I năm học 2012 - 2013 các bạn download tại đây : tuần 17, tuần 18-19

hoặc các bạn có thể xem online tại đây : tuần 17, tuần 18-19

danh sách đã có địa điểm thi cụ thể. các bạn chú ý đi thi đúng kíp

Kíp 1 - 7h     Kíp 2 - 9h30
Kíp 3 - 12h30     Kíp 4 - 15h