Vi xử lý

05 20 2012

<Mới update thêm bài giải tham khảo phần lập trình asm 8051>

 • Slide bài giảng 8 chương của thầy Dương Hồng Quang
 • giáo trình 8051 của thầy Tống Văn Ôn
 • giáo trình VXL của thầy Nguyễn Đình Phú
 • giáo trình VXL của nhóm DKS
 • giáo trình VXL của ĐH Trà Vinh
 • LeseaZaks-MicroprocessorInterfacingTechniques
 • Slide Cô Lê Minh Thùy
 • MCS 51
 • tập lệnh VĐK 8051
 • hướng dẫn sử dụng KIT 89C51
 • 24 câu hỏi lý thuyết + 30 câu bài tập vấn đáp cuối kì (có lời giải)
 • đề thi cuối kì 2011
 • mẫu tập lớn của thầy Tuấn Ninh
 • một số ví dụ, tài liệu tham khảo khác về VXL 8051
 
 

DOWNLOAD: Google Drive