Lý thuyết điều khiển I

09 20 2016

 

Một số đề thi các năm

xem chi tiết tại đây

Tài liệu tham khảo

 

Nhận dạng hệ thống điều khiển - tác giả: Phan Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước

Download tại đây

 

Lý thuyết điều khiển tuyến tính - tác giả: Nguyễn Doãn Phước

Download tại đây

 

Lý thuyết điều khiển tự động - tác giả: Huỳnh Thái Hoàng

Download tại đây