AutoCAD 2018 & AutoCAD Electrical 2018 Full

11 04 2017

 

 

Giới thiệu về AutoCAD

Autodesk AutoCAD cho phép bạn để giải quyết những vấn đề thiết kế phức tạp nhất. Phương tiện của việc tạo ra các hình dạng tùy ý mô phỏng theo một loạt các cơ quan thẩm định thiết kế bề mặt và thời gian sẽ giảm đáng kể; bản vẽ tham số giúp đỡ để giữ trên tay tất cả các thông tin có ích. ý tưởng dự án có thể được hình tượng trong PDF, cũng như trong thực hiện mô hình, thu được bằng 3D in. Ngay cả khi không có những ý tưởng không được biến thành hiện thực để nhanh chóng.

Hơn nữa bạn là một kỹ sư, kiến trúc sư thiết kế quan tâm nhiều đến AutoCAD, công cụ hỗ trợ chính cho công việc của mình, thì hẳn bạn cũng sẽ rất quan tâm đến sự phát triển của AutoCAD qua các phiên bản phát triển CAD của hãng Autodesk. Qua mỗi phiên bản phát triển, hãng Autodesk đều mang lại cho người dùng những sự ngạc nhiên , bất ngờ bởi những công cụ hỗ trợ bổ xung, các tính năng mới giúp cho công việc đồ hoạ, thiết kế vốn đã rất khó khăn, trừu tượng trở nên đơn giản đi rất nhiều.

 Yêu cầu hệ thống

System requirements for AutoCAD 2018
Operating System
  • Microsoft® Windows® 7 SP1 (32-bit & 64-bit)
  • Microsoft Windows 8.1 with Update KB2919355 (32-bit & 64-bit)
  • Microsoft Windows 10 (64-bit only)
CPU Type 32-bit: 1 gigahertz (GHz) or faster 32-bit (x86) processor
64-bit: 1 gigahertz (GHz) or faster 64-bit (x64) processor
Memory 32-bit: 2 GB (4 GB recommended)
64-bit: 4 GB (8 GB recommended)
Display Resolution Conventional Displays:
1360 x 768 (1920 x 1080 recommended) with True Color

High Resolution & 4K Displays:
Resolutions up to 3840 x 2160 supported on Windows 10, 64 bit systems (with capable display card)
Display Card Windows display adapter capable of 1360 x 768 with True Color capabilities and DirectX® 9 ¹. DirectX 11 compliant card recommended.

¹ DirectX 9 recommended by supported OS
Disk Space Installation 4.0 GB
Browser Windows Internet Explorer® 11 or later
Network Deployment via Deployment Wizard.

The license server and all workstations that will run applications dependent on network licensing must run TCP/IP protocol.

Either Microsoft® or Novell TCP/IP protocol stacks are acceptable. Primary login on workstations may be Netware or Windows.

In addition to operating systems supported for the application, the license server will run on the Windows Server® 2012, Windows Server 2012 R2, and Windows 2008 R2 Server editions.

Citrix® XenApp™ 7.6, Citrix® XenDesktop™ 7.6.
Pointing Device MS-Mouse compliant
Digitizer WINTAB support
Media (DVD) Download or installation from DVD
ToolClips Media Player Adobe Flash Player v10 or up
.NET Framework .NET Framework Version 4.6

 

Additional Requirements for Large Datasets, Point Clouds, and 3D Modeling
Memory 8 GB RAM or more
Disk Space 6 GB free hard disk available, not including installation requirements
Display Card 1920 x 1080 or greater True Color video display adapter; 128 MB VRAM or greater; Pixel Shader 3.0 or greater; Direct3D®-capable workstation class graphics card.

 

 

System requirements for AutoCAD Electrical 2018
Operating System
  • Microsoft Windows 10 (64-bit only)
  • Microsoft Windows 8.1 with Update KB2919355 (32-bit & 64-bit)
  • Microsoft® Windows® 7 SP1 (32-bit & 64-bit)
Note: AutoCAD Electrical 2018 is not supported on the 32-bit version of Windows 10
CPU Type 32-bit: 1 gigahertz (GHz) or faster 32-bit (x86) processor
64-bit: 1 gigahertz (GHz) or faster 64-bit (x64) processor

(See section above for supported operating systems)
Memory 32-bit: 2 GB (3 GB recommended)
64-bit: 4 GB (8 GB recommended)
Display Resolution Conventional Displays:
1360 x 768 (1920 x 1080 recommended) with True Color

High Resolution & 4K Displays:
Resolutions up to 3840 x 2160 supported on Windows 10, 64 bit systems (with capable display card)
Display Card Windows display adapter capable of 1920 x 1080 with True Color capabilities and DirectX® 9 ¹. DirectX 11 compliant card recommended.

High Resolution & 4K Displays:
Windows display adapter capable of resolutions up to 3840 x 2160 and manufacturer-recommended for high resolution applications with True Color capabilities and DirectX9 ¹. DirectX11 compliant card recommended.

¹ DirectX 9 recommended by supported OS
Disk Space Installation 12.0 GB
Browser Windows Internet Explorer® 11 or later
Network Deployment via Deployment Wizard.

The license server and all workstations that will run applications dependent on network licensing must run TCP/IP protocol.

Either Microsoft® or Novell TCP/IP protocol stacks are acceptable. Primary login on workstations may be Netware or Windows.

In addition to operating systems supported for the application, the license server will run on the Windows Server® 2012, Windows Server 2012 R2, and Windows 2008 R2 Server editions.

Citrix® XenApp™ 7.6, Citrix® XenDesktop™ 7.6.
Pointing Device MS-Mouse compliant
Digitizer WINTAB support
Media (DVD) Download or installation from DVD
ToolClips Media Player Adobe Flash Player v22 or up
.NET Framework .NET Framework Version 4.6

 

Additional Requirements for Large Datasets, Point Clouds, and 3D Modeling
Memory 8 GB RAM or more
Disk Space 6 GB free hard disk available, not including installation requirements
Display Card 1920 x 1080 or greater True Color video display adapter; 128 MB VRAM or greater; Pixel Shader 3.0 or greater; Direct3D®-capable workstation class graphics card.

 

Additional requirement for Model Documentation and Point Clouds
CPU Type 64-bit (x64) processor

 

Link Download (Từ Autodesk)

AutoCAD 2018: 32-bit

Link Fshare

AutoCAD 2018: 64-bit

Part 1: Link Fshare

Part 2: Link Fshare

Tải cả 2 file về cùng thư mục và chạy file Part 1(dung lượng lớn hơn).

AutoCAD Electrical 2018: 32-bit

Part 1: Link Fshare

Part 2: Link Fshare

Tải cả 2 file về cùng thư mục và chạy file Part 1(dung lượng lớn hơn).

AutoCAD Electrical 2018: 64-bit

Part 1: Link Fshare

Part 2: Link Fshare

Tải cả 2 file về cùng thư mục và chạy file Part 1(dung lượng lớn hơn).

Crack Autodesk 2018:

Link Fshare

Fonts AutoCAD:

Link Fshare

Phần mềm thiết kế khác:  EPLAN Electric P8 2.7

Link Fshare

Phần mềm Get Link Fshare, 4share:

GetLink F4sTL 3.7

Trang wed Get Link Fshare, 4share:

https://linksvip.net/

https://getlinkpro.net/