Keil C51 - Phần mềm lập trình VĐK 8051

09 15 2016

 

Giới thiệu


Keil C là một phần mềm hỗ trợ cho người dùng trong việc lập trình cho vi điều khiển các dòng khác nhau (Atmel, AVR, PIC..). Keil C giúp người dùng soạn thảo và biên dịch chương trình C hay cả ASM thành ngôn ngữ máy để nạp vào vi điều khiển giúp chúng ta tương tác giữa vi điều khiển và người lập trình.

Về Keil C51

Chi tiết xem tại trang chủ: Keil 8051 Microcontroller Development Tools

 

Download

Keil C51 v9.56

Link Fshare

Crack

Link Fshare

Phần mềm Get Link Fshare, 4share:

GetLink F4sTL 3.7

Trang wed Get Link Fshare, 4share:

https://linksvip.net/

https://getlinkpro.net/