Visual Studio 6 Enterprise

09 06 2012

  DOWNOAD VISUAL STUDIO 6 ENTERPRISE

Visual Studio 6 là bộ công củ đầy đủ cho việc lập trình ứng dụng trên Windows và ứng dụng web của Microsoft. Microsoft phát hành nhiều phiên bản dành cho nhiều đối tượng khác nhau, phiên bản Enterprise dưới đây là phiên bản mà mình thấy đầy đủ nhất các chức năng. Trong bộ gồm có:

  • Microsoft Visual Basic 6.0
  • Microsoft Visual C++ 6.0
  • Microsoft Visual FoxPro 6.0
  • Microsoft Visual InterDev 6.0
  • Microsoft Visual SourceSafe 6.0
  • Microsoft Visual Studio 6.0 Core Docs
  • Microsoft Visual J 6.0

DOWNLOAD TẠI 1 TRONG 2 LINK DƯỚI ĐÂY

Exfilehost

 

 

 

4share.vn