LabVIEW 2011

09 01 2012

LabVIEW là gì?

-         Labview (Virtual Instrument Engineering Workbench) là một môi trường phát triển dựa trên ngôn ngữ lập trình đồ hoạ, thường được sử dụng cho mục đích đo lường, kiểm tra, đánh giá, xử lý, điều khiển các tham số của thiết bị.

-         Labview là một ngôn ngữ lập trình đa năng, giống như các ngôn ngữ lập trình hiện đại khác. Labview gồm có các thư viện thu nhận dữ liệu, một loạt các thiết bị điều khiển, phân tích dữ liệu, biểu diễn và lưu trữ dữ liệu. Nó còn có các công cụ phát triển được thiết kế riêng cho việc nối ghép và điều khiển thiết bị.

-   Labview khác với các ngôn ngữ lập trình thông thường ở điểm cơ bản là: các ngôn ngữ lập trình khác thường dùng trên cơ chế dòng lệnh, trong khi đó Labview dùng ngôn ngữ lập trình Graphical để tạo ra các chương trình ở dạng sơ đồ khối.

-   Trong Labview bạn xây dựng giao diện người sử dụng bằng việc thiết lập các công cụ và các đối tượng. Giao diện người sử dụng được hiểu như là một front panel rồi sau đó bạn đưa code vào trong sơ đồ khối để điều khiển các đối tượng ở trên front panel. Sơ đồ khối cũng có thể hiểu giống như một lưu đồ thuật toán.

-   Labview được tích hợp đầy đủ các chức năng giao tiếp với các phần cứng GPIB, VXI, PXI, RS-232, RS-485, các thiết bị thu nhận dữ liệu. Labview cũng xây dựng các đặc trưng cho việc kết nối các ứng dụng của bạn với Web sử dụng Labview Web Server và, chuẩn mạng TCP/IP và Active X.

 

DOWNLOAD TẠI TRANG CHỦ CỦA HÃNG 

LabVIEW 2012 SP1

LabVIEW 2011 SP1

 

DOWNLOAD NI Licence Activator 1.1

DOWNLOAD Tài liệu LabVIEW Tiếng Việt