Proteus 8.0 SP0 Professional

05 24 2013

Phần mềm Proteus là phần mềm cho phép mô phỏng hoạt động của mạch điện tử bao gồm phần thiết kế mạch và viết chương trình điều khiển cho các họ vi điều khiển như MCS-51, PIC, AVR, … Proteus là phần mềm mô phỏng mạch điện tử của Lancenter Electronics, mô phỏng cho hầu hết các linh kiện điện tử thông dụng, đặc biệt hỗ trợ cho cả các MCU như PIC, 8051, AVR, Motorola.


Phần mềm bao gồm 2 chương trình: ISIS cho phép mô phỏng mạch và ARES dùng để vẽ mạch in. Proteus là công cụ mô phỏng cho các loại Vi Điều Khiển khá tốt, nó hỗ trợ các dòng VĐK PIC, 8051, PIC, dsPIC, AVR, HC11, MSP430, ARM7/LPC2000 ... các giao tiếp I2C, SPI, CAN, USB, Ethenet,... ngòai ra còn mô phỏng các mạch số, mạch tương tự một cách hiệu quả.
Hoàn toàn tương thích với windows 7.

DOWNLOAD BẢN 7.10 SP0 TẠI 1 TRONG 3 LINK DƯỚI

Mediafire 

Dropbox 

4share.vn 

 

DOWNLOAD BẢN 8.0 SP0 TẠI ĐÂY

  • Chạy file setup
  • Trong bước setup type, chọn Use a locally installed Licence Key
  • Ấn Next đến khi hiện Licence Manager >> Browse đến file LICENCE.lxk trong thư mục crack >> Install
  • Chọn Yes, Next… linh tinh gì đó đến khi hoàn tất cài đặt
  • Copy "BIN" trong thư mục crack vào thư mục cài đặt mặc định là "C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional"
  • Enjoy!

Mediafire

Dropbox

Crack