Cách download tài liệu

05 22 2012

Hướng dẫn download tài liệu tại SVVĐ.net

'{tab=4share.vn}

download từ 4share.vn

 

{tab=Google Drive}

download từ Google Drive

 

{tab=Dropbox.com}

download từ dropbox.com

đối với các tập tin nén như file ZIP, RAR, TAR ... nếu bạn gặp khó khăn trong việc IDM tự bắt link, thì có thể mở link tại 1 tab mới như sau

{tab=SkyDrive}

{/tabs}

mọi thắc mắc nếu có xin gửi về email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc commnet ngay bên dưới

xin cám ơn.